Všechny položky na lpcku jsou předmětem soukromé sbírky prodávajícího a platí pro ně podmínky Kupno-prodejní smlouvy ve smyslu občanského zákoníku.

KDYŽ JE POD OBALEM LP, X červenej křížek = LP je prodána.


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

1. Objednávka

Prezentace zboží na těchto internetových stránkách nemá povahu uzavření kupní smlouvy. Návrhem je až objednávka konkrétního zboží, kterou řádně zákazník vyplní v sekci Váš nákupní košík a odešle provozovateli stránek. Po doručení této objednávky provozovateli stránek bude zákazník informován emailem o tom, že tato zpráva nemá povahu potvrzení objednávky, ale pouze informací o doručení objednávky, jež je následně předána do skladu k přípravě zboží, zabalení a expedici.


2. Nákup zboží

Kupní smlouva na objednané zboží je uzavřena v okamžiku jeho převzetí zákazníkem. Zákazník bude v dostatečném předstihu informován o expedici zboží do místa určení.


3. Dodání

a) Osobní odběr zdarma

b) Doručení poštovním balíkem s platbou na dobírku.

4. Platební podmínky

 

Pro platbu objednávky jsou k dispozici následující možnosti:

a) Platba hotově při odběru

b) Na dobírku za podmínek stanovených v sekci Váš nákupní košík  Jak nakupovat

c) SLOVENSKO:1 až 15 ks LP je DOBÍRKA 300 kč za balík


5. Záruční podmínky

V souladu se zákonem neposkytuje prodávající záruku na použité zboží.

Ostatní se přiměřeně řídí obecně závaznými zákonnými ustanoveními vyplývajícími zejména ze zákona č. 40/1964 Sb., Obč.zák. a č. 513/1991 Sb., Obch.zák., ve znění pozdějších ustanovení.


Na nové zboží se vztahuje záruka v trvání 24 měsíců a v rozsahu stanoveném zák. č.40/1964 Sb., Občanským zákoníkem, v platném znění.

Poskytnutá záruka se nevztahuje na případy:

- mechanického poškození zboží včetně vrácení zboží bez obalu

- zboží vykazujícího známky použití

- zboží poškozeného nevhodným skladováním, nebo živelnou pohromou
- audio nahrávek a multimediálních nosičů, u kterých byl porušen obal


6. Reklamace

Reklamace dodaného zboží se uplatňují jedním z následujících způsobů:
- osobně telefonicky
- e-mailem

V případě doručení zboží poštovním balíkem může zákazník reklamovat mechanické vady nejpozději do 3 pracovních dnů následujících po dni dodání zboží. Při reklamaci takto dodaného zboží je zákazník povinen společně s reklamovaným zbožím přiložit k reklamačnímu dopisu dobírkové stvrzenky. Zákazník je povinen při převzetí zboží od dopravce zkontrolovat neporušenost obalu. Převezme li zjevně poškozenou zásilku, musí uplatňovat případnou reklamaci u přepravce.

V případě uznání reklamace bude tato vyřízena postupem a ve lhůtách stanovených Obchodním zákoníkem, a to na náklady prodávajícího.


7. Vrácení zboží, odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od uzavřené smlouvy a vrátit dodané zboží do 14 dnů od jeho převzetí, a to bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce ve smyslu ustanovení paragrafu 53 odst. 7 Občanského zákoníku. V této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu vracené zboží a to na adresu provozovatele. Po obdržení vráceného zboží vrátí prodávající zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Zákazníkovi bude vrácena částka včetně poplatku za dopravu a balné. Při vracení zboží nelze vracené zboží zasílat na dobírku (pouze doporučeně). Vracené zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím přijato.

 

Zboží musí být vráceno:

- v kompletním stavu

- nepoškozené

- bez známek použití

 

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit vzniklou škodu na zboží. Úhrada této škody a nákladů s tím spojených proběhne tím způsobem, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení, vrácena, je o tuto škodu a náklady odpovídajícím způsobem snížena.


8. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků v souvislosti s provozováním těchto internetových stránek jsou považovány za důvěrné a podléhají ochraně dle příslušných právních předpisů zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací.


9. Závěrečná ustanovení

Smluvní vztahy mezi zákazníkem a prodávajícím se řídí Obchodním Zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění. Tyto podmínky tvoří závazný obsah všech kupních smluv uzavřených mezi zákazníkem a knihkupectvím, jež budou realizované prostřednictvím těchto internetových stránek. Odesláním své objednávky zákazník potvrzuje, že se řádně seznámil s obchodními podmínkami, že jim porozuměl a že je bez výhrad akceptuje.