Všechny položky na lpcku jsou předmětem soukromé sbírky prodávajícího a platí pro ně podmínky Kupno-prodejní smlouvy ve smyslu občanského zákoníku.

KDYŽ JE POD OBALEM LP, X červenej křížek = LP je prodána.

OD 1.5.2018 SLEVY na LP


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

1. Objednávka

Prezentace zboží na těchto internetových stránkách nemá povahu uzavření kupní smlouvy. Návrhem je až objednávka konkrétního zboží, kterou řádně zákazník vyplní v sekci Váš nákupní košík a odešle provozovateli stránek. Po doručení této objednávky provozovateli stránek bude zákazník informován emailem o tom, že tato zpráva nemá povahu potvrzení objednávky, ale pouze informací o doručení objednávky, jež je následně předána do skladu k přípravě zboží, zabalení a expedici.


2. Nákup zboží

Kupní smlouva na objednané zboží je uzavřena v okamžiku jeho převzetí zákazníkem. Zákazník bude v dostatečném předstihu informován o expedici zboží do místa určení.


3. Dodání

a) Osobní odběr zdarma

b) Doručení poštovním balíkem s platbou na dobírku.

4. Platební podmínky

 

Pro platbu objednávky jsou k dispozici následující možnosti:

a) Platba hotově při odběru

b) Na dobírku za podmínek stanovených v sekci Váš nákupní košík  Jak nakupovat

c) SLOVENSKO:1 až 15 ks LP je DOBÍRKA  300 kč za balík


5. Záruční podmínky

V souladu se zákonem neposkytuje prodávající záruku na použité zboží.

Ostatní se přiměřeně řídí obecně závaznými zákonnými ustanoveními vyplývajícími zejména ze zákona č. 40/1964 Sb., Obč.zák. a č. 513/1991 Sb., Obch.zák., ve znění pozdějších ustanovení.


Na nové zboží se vztahuje záruka v trvání 24 měsíců a v rozsahu stanoveném zák. č.40/1964 Sb., Občanským zákoníkem, v platném znění.

Poskytnutá záruka se nevztahuje na případy:

- mechanického poškození zboží včetně vrácení zboží bez obalu

- zboží vykazujícího známky použití

- zboží poškozeného nevhodným skladováním, nebo živelnou pohromou
- audio nahrávek a multimediálních nosičů, u kterých byl porušen obal


6. Reklamace

Reklamace dodaného zboží se uplatňují jedním z následujících způsobů:
- osobně telefonicky
- e-mailem na adresu:aurel32@gmail.com

V případě doručení zboží poštovním balíkem může zákazník reklamovat mechanické vady nejpozději do 3 pracovních dnů následujících po dni dodání zboží. Při reklamaci takto dodaného zboží je zákazník povinen společně s reklamovaným zbožím přiložit k reklamačnímu dopisu dobírkové stvrzenky. Zákazník je povinen při převzetí zboží od dopravce zkontrolovat neporušenost obalu. Převezme li zjevně poškozenou zásilku, musí uplatňovat případnou reklamaci u přepravce.

V případě uznání reklamace bude tato vyřízena postupem a ve lhůtách stanovených Obchodním zákoníkem, a to na náklady prodávajícího.


7. Vrácení zboží, odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od uzavřené smlouvy a vrátit dodané zboží do 14 dnů od jeho převzetí, a to bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce ve smyslu ustanovení paragrafu 53 odst. 7 Občanského zákoníku. V této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu vracené zboží a to na adresu provozovatele. Po obdržení vráceného zboží vrátí prodávající zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Zákazníkovi bude vrácena částka včetně poplatku za dopravu a balné. Při vracení zboží nelze vracené zboží zasílat na dobírku (pouze doporučeně). Vracené zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím přijato.

 

Zboží musí být vráceno:

- v kompletním stavu

- nepoškozené

- bez známek použití

 

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit vzniklou škodu na zboží. Úhrada této škody a nákladů s tím spojených proběhne tím způsobem, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení, vrácena, je o tuto škodu a náklady odpovídajícím způsobem snížena.


8. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků v souvislosti s provozováním těchto internetových stránek jsou považovány za důvěrné a podléhají ochraně dle příslušných právních předpisů zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací.


9. Závěrečná ustanovení

Smluvní vztahy mezi zákazníkem a prodávajícím se řídí Obchodním Zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění. Tyto podmínky tvoří závazný obsah všech kupních smluv uzavřených mezi zákazníkem a knihkupectvím, jež budou realizované prostřednictvím těchto internetových stránek. Odesláním své objednávky zákazník potvrzuje, že se řádně seznámil s obchodními podmínkami, že jim porozuměl a že je bez výhrad akceptuje.